Kuukausittainen arkisto: maaliskuu 2012

Maijan viimeinen artikkeli

TEATTERIRAKENNUSTEN SAAVUTETTAVUUS

 

Kun vertaa tilannetta tänä päivänä siihen, mitä se oli vielä parikymmentä vuotta sitten, tilanne on parantunut joiltakin osin. Yleensä liikkumisvammaisten ihmisten pääsyä teatteriin on helpottanut vanhassa teatterirakennuksessa tehty peruskorjaus, jonka yhteydessä myös liikkumisesteitä on poistettu. Hyvänä esimerkkinä on Kansallisteatterin suuri näyttämö, johon rakennettiin esteetön sisäänkäynti kadun tasosta, riittävän kokoinen hissi kerrosten välille, esteetön wc-tila ja katsomopaikkoja pyörätuolin käyttäjille. Kellarin kahvila ja lipunmyynti samoin kuin lämpiön tarjoilutilat ovat kaikkien saavutettavissa.

 

Olisi toivottavaa että esteetön wc-tila olisi aina samassa tasossa pyörätuolipaikkojen kanssa, sillä hissin käyttäminen väliajalla voi osoittautua liian aikaa vieväksi jos hissin tarvitsijoita on paljon.

 

Kansallisteatterin pieni näyttämö ei ole yhtä helposti saavutettavissa, mutta sielläkin on mahdollista käydä liikkumisesteestä huolimatta. Hissi ja luiska mahdollistavat pääsyn katsomoon. Samassa rakennuksessa oleva Willensauna on maantasossa ja siten hyvin saavutettava. Puutteena molemmissa teattereissa on esteettömän wc-tilan puuttuminen. Tämä puutos korjaantunee tulevassa peruskorjauksessa.

 

Yleensä katsomoissa on suhteellisen vähän pyörätuolipaikkoja. Olisikin toivottavaa että tarvittaessa niitä voisi järjestää enemmän jos asia olisi hyvissä ajoin tiedossa. Kun Tampereen Työväenteatteri sai uuden rakennuksen vuonna 1985 kerrottiin, että sinne oli tullut suuri ryhmä vanhuksia Koukkuniemen vanhainkodista, pyörätuoleja kerrottiin olleen sata. Asia kuulemma ratkaistiin niin, että viisi riviä penkkejä siirrettiin pois katsomon etuosasta ja saatiin siten tilaa pyörätuoleille. Toivottavasti tarina on tosi, ainakin se on ilahduttava. TTT on rakennettu aikana jolloin esteettömyyttä jo edellytettiin julkisissa rakennuksissa, mikä on luonnollisesti vaikuttanut teatterin esteettömyyteen positiivisesti.

 

Helsingin kaupunginteatteriin on modernista arkkitehtuurista johtuen helppo sisäänpääsy maan tasossa ilman portaita. Sinne rakennettiin hissi suuren näyttämön yleisöä varten jo alun perin rakennuksen valmistuessa vuonna 1967. Hissi on kuitenkin liian pieni, jotta sitä olisi helppo käyttää pyörätuolilla kun ovet ovat vierekkäisillä seinillä ja oviaukot minimileveyttä. Tuolloin ei lainsäädäntö vielä edellyttänyt esteettömyyttä rakentamisessa. Asiaa auttaisi jos hissikorin pitemmän seinän oviaukkoa levennettäisiin niin suureksi kuin teknisesti on mahdollista. Suuren näyttämön katsomossa on takarivissä irrotettavia istuimia joiden paikalle saa pyörätuolin. Myös esteettömät wc-tilat on rakennettu Helsingin kaupunginteatteriin jälkeenpäin.

 

Yleensä olisi toivottavaa että hissit olisivat tilavia jotta niihin mahtuisi ainakin kaksi pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjää kerrallaan. On myös paljon sellaisia ihmisiä jotka tarvitsevat hissiä koska eivät voi käyttää portaita jalkojen heikkoudesta, sydän- tai keuhkosairaudesta johtuen. Jos hissiin mahtuu vain yksi pyörätuolin käyttäjä kerrallaan, kerroksesta toiseen pääsy on hidasta kun hissin tarvitsijoita on paljon. Teatterissa kaikilla on tarve samanaikaiseen hissin käyttöön näytöksen alkaessa ja loppuessa samoin kuin väliajalla. Tästä syystä, mikäli mahdollista, tulisi harkita tulevissa korjauksissa suuremman ja tehokkaamman hissin hankkimista sillä sen tarve kasvaa entisestään väestön suhteellisesti vanhetessa.

 

Pienelle näyttämölle saatiin yleisöä varten porrashissi pitkien kaupunginvaltuustossa käytyjen keskustelujen jälkeen. Sitä vastustettiin sillä perusteella, että siellä ei vahtimestarien mukaan koskaan käy liikkumisvammaisia henkilöitä. Myös näyttelijät vastustivat lämpiön porrashissiä sillä perusteella että he tarvitsevat portaita mahdollisissa esityksissä. Lopulta portaaseen asennettiin porrashissi jonka kantokyky kuitenkin oli liian pieni suurille sähköpyörätuoleille ja se meni pian lopullisesti rikki. Se oli ollut halvin vaihtoehto eikä vastannut teknisiä vaatimuksia. Lopulta asia ratkaistiin kunnollisella pystyhissillä joka on toimiva kaikille liikkumisesteisille henkilöille.

 

Kaupunginteatteriin on myöhemmin rakennettu Studio Elsa. Elsan sisäänkäynti on modernista arkkitehtuurista johtuen maan tasossa ja siinä mielessä esteetön. Myös Elsassa on esteetön wc-tila.

 

Kaupunginteatteriin kuuluva Teatteristudio Pasila on suhteellisen esteetön, myös siellä on esteetön wc-tila.

 

Lilla Teatern kuuluu nykyisin Helsingin kaupunginteatteriin. Jo hyvin kauan sitten ennen tätä sinne oli mahdollista päästä kiertokautta hissillä. Tilanne on edelleen sama. Väliajalla ei ole mahdollista mennä lämpiöön, mutta tarjoilun saa vahtimestarin toimesta katsomoon tauon aikana. Kaltevalla lattialla on pyörätuoleja varten kiilamaiset tasanteet. Tiloissa on myös esteetön wc-tila.

 

Uusi Iloinen Teatteri UIT on myös osa kaupunginteatteria. Se toimii Arena-talossa. Aikaisemmin sinne ei ollut esteetöntä pääsyä. Sisäänkäynnin portaisiin on sittemmin asennettu porrashissi joka kantaa 225 kg:n kuorman. Tämä ei riitä painaville sähköpyörätuoleille, joiden kuljettaminen edellyttää 300 kg:n enimmäiskuormaa. UIT:ssa on esteetön wc-tila.

 

Svenska Teatern on kokenut useita peruskorjauksia, joissa myös esteettömyyttä on edistetty. Teatteri on jälleen ollut perusteellisten korjaustoimenpiteiden kohteena. Teatterirakennukseen pääsee esteettömästi sisään. Ensimmäinen parannus katsomoon pääsyn helpottamiseksi olivat kymmeniä vuosia sitten puiset kiskot joita pitkin pyörätuolin sai katsomon sivukäytävälle permannolle. Parikymmentä vuotta sitten teatteriin rakennettiin tasalattiainen aitio liikkumisesteisiä henkilöitä varten. Sinne tultiin pienen lämpiön kautta, jonne noustiin noin metrin verran porrashissillä. Lämpiön yhteydessä oli esteetön wc-tila mikä olikin erinomainen ratkaisu. Tuolloin ei ollut pääsyä mm. vaatesäilytykseen ilman portaita. Korjauksen yhteydessä pyörätuolipaikat on siirretty toiseen paikkaan ensiparvelle. Myös esteetön wc on uudessa paikassa. Uusien korjausten jälkeen Svenska Teatern on entistä esteettömämpi. Kaksi uutta näyttämöä ovat esteettömiä.

 

Ryhmäteatteriin Helsingissä pääsee pyörätuolilla kiertokautta ennalta ilmoittamalla. Molempien näyttämöjen yhteydessä on myös esteettömät wc-tilat.

 

Kom-teatteri sijaitsee entisen elokuvateatterin tiloissa. Sinne on mahdollista päästä ennalta ilmoittamalla pihan kautta näyttämön takaa. Yleistä sisäänkäyntiä ei voi käyttää esteettömästi portaista johtuen. Esteetöntä wc-tilaa ei ole. Myöskään viereiseen baariin, jossa on tarjoilua teatterivieraille, ei pääse portaista johtuen.

 

Aleksanterin teatteri Helsingissä peruskorjattiin jo yli kolmekymmentä vuotta sitten. Tällöin poistettiin myös liikkumisesteitä. Korjaukset olivat kuitenkin vaillinaisia, sillä sisäänpääsy luiskaa pitkin on hankala, wc-tilat eivät toimi kunnolla esteettömästi eikä lämpiöön pääse kuin portaita. Viehättävä, vanha, vuonna 1879 rakennettu teatteri ansaitsisi kunnollisen esteettömyysremontin.

 

Q-teatteri toimii vanhoissa elokuvateatterin tiloissa. Sinne on portaat, joissa ei ole porrashissiä. Sen sijaan käytettävissä on porraskiipijä jonka enimmäiskuorma on 120 kg. Sähköpyörätuoli yksinään voi jo painaa 140 kg joten tämä ratkaisu auttaa vain osaa vammaisista teatterinkävijöistä. Teatterissa on esteetön wc-tila.

 

 

Maija Könkkölä, arkkitehti SAFA

Pääsihteeri

ESKE Esteettömyyskeskus

Invalidiliitto ry.