Kuukausittainen arkisto: syyskuu 2012

KAPUA Guatemala on käynnistynyt!

Kapua-hanke tarjoaa tavallisille suomalaisille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kehitysyhteistyöhön. Nyt Kapua käynnistyy jo viidettä kertaa. KAPUA Guatemala kapuaa apua kehitysmaiden nuorten ja naisten tukemiseksi yhteistyössä Väestöliitto ry:n, Taksvärkki ry:n ja Kynnys ry:n kanssa. Viidennen Kapua -ryhmän kokoonpano selvisi syyskuun alussa.

KAPUA Guatemala -tiimin tavoitteena on kerätä yhteensä 100 000 euroa kehitysmaiden nuorten ja naisten tukemiseksi Guatemalassa, Nepalissa ja Keski-Aasiassa. Mukaan valitut kapuajat matkaavat huhtikuussa 2013 Guatemalaan, jossa he tutustuvat Taksvärkin avustuskohteisiin ja pääsevät näkemään käytännössä, miten kerätyt varat käytetään. Taksvärkki vie varat Guatemalan nuorille, Väestöliitto Nepaliin nuorten seksuaaliterveyden sekä ympäristön tilan kohentamiseen ja Kynnys vammaisten naisten tukemiseen Keski-Aasiassa.

Kynnys on toiminut Keski-Aasiassa vuodesta 1999 lähtien ja tehnyt yhteistyötä erityisesti vammaisten naisten järjestöjen kanssa. Naisten järjestöt perustivat Kynnyksen tuella vammaisten naisten verkoston, jolla on toimintaa viidessä Keski-Aasian maassa: Kazakstanissa, Tadzhikistanissa, Kirgisiassa, Uzbekistanissa ja Turkmenistanissa. Työn tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa verkostoa, jotta sen jäsenjärjestöt kykenevät ajamaan vammaisten naisten oikeuksia sekä tukemaan toisiaan.

Vammaisten tyttöjen ja naisten lisääntymis- ja seksuaalioikeudet ovat hankkeen painopistealue. Tavoitteena on kasvattaa vammaisten naisten tietoisuutta lisääntymisterveydestä ja omista oikeuksistaan sekä lisätä terveydenhuollon asiantuntijoiden tietoisuutta vammaisten tasavertaisista oikeuksista. Hankkeessa tuetaan vammaisia äitejä, kehitetään vertaistukea vammaisille tytöille, tuotetaan koulutusmateriaalia heidän vanhemmilleen sekä tehdään selvitys vammaisten tyttöjen ja naisten tilanteesta Keski-Aasiassa.

Lisää tietoa Kapuasta löydät hankkeen sivustolta: http://www.kapua.fi/

Vammainen on todennäköisemmin väkivallan uhri

WHO kertoo kahdesta tuoreesta selvityksestä, joiden mukaan vammaisten lasten ja aikuisten riski joutua väkivallan uhriksi on huomattavasti suurempi kuin ei-vammaisilla.

Selvityksen mukaan vammaisten lasten riski joutua jonkinlaisen väkivallan uhriksi on 3,7-kertainen ei-vammaisiin lapsiin verrattuna. Riski joutua fyysisen väkivallan uhriksi on 3,6-kertainen ja seksuaalisen väkivallan uhriksi 2,9-kertainen. Erityisen heikossa asemassa ovat kehitysvammaiset, joiden riski joutua seksuaalisen väkivallan kohteeksi on jopa 4,6-kertainen verrattuna ei-vammaisiin.

Vammaisten aikuisten riski joutua väkivallan uhriksi on 1,5 kertaa korkeampi kuin ei-vammaisten. Aikuistenkin kohdalla kehitysvammaisten riski on vielä suurempi, noin neljäkertainen.

Nämä luvut eivät suoraan päde Suomeen, mutta jo aiemmin on tiedetty, että vammaiset ovat ei-vammaisia alttiimpia väkivallalle. Vammaisten ihmisten mahdollisuudet puolustaa itseään ovat huomattavan heikot. Väkivallan tekijä on useimmiten joku läheinen, jonka avusta uhri on riippuvainen. Väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, koska siitä on tullut arkipäivää.

WHO suosittelee YK:n vammaissopimuksen hengessä, että julkisen vallan on erityisesti suojeltava vammaisia ihmisiä väkivallalta. Tärkeintä suojelua on ennaltaehkäisy. Nämä suositukset on syytä ottaa vakavasti Suomessakin.

Suojelu ei saa kuitenkaan tarkoittaa pumpulimuurin rakentamista vammaisen ihmisen ympärille. Väkivalta ei vähene sillä, että päätökset tehdään ihmisen puolesta, päinvastoin. On tärkeää, että vammaisille ihmisille ja heidän lähellään oleville jaetaan tietoa siitä, miten omia henkisiä, fyysisiä ja seksuaalisia rajoja voi puolustaa ja suojella.

Amu Urhonen, Kynnys ry:n puheenjohtaja