Kuukausittainen arkisto: maaliskuu 2013

Asuntojen esteettömyysnormeista ei saa tinkiä

Asuntoministeri Krista Kiuru kertoi, että hallitus on päättänyt lieventää asuntorakentamisen esteettömyysnormeja (HS 23.3.). Tämä oli meille suuri järkytys ja pettymys. Tiesimme toki, että keskustelua normien muuttamisesta on viime vuosina käyty, mutta aivan viime aikoina tehdyt selvitykset ovat osoittaneet, ettei uusien talojen esteettömyys lisää lainkaan kustannuksia. Päinvastoin esteettömyys on todettu sosiaalisesti kestäväksi asuntopolitiikan linjaksi.

YK:n vammaisten sopimus ja siihen perustuva Suomen vammaispoliittinen ohjelma edellyttävät, että kaikki uudet asunnot tehdään esteettömäksi. On törkeää, että hallitus jättää nämä korkean tason asiakirjat tylysti huomiotta.

Päätöstä on perusteltu rakennusteollisuuden vaatimuksilla. Nämä vaatimukset tuskin perustuvat tutkimustietoon. Huolestuttavinta on kuitenkin se, että hallitus on päätöksellään osoittanut, että se pitää rakennuttajien puheita painavampina kuin  kansalaisten yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia.

Suomalainen rakennuskanta uudistuu hitaasti. Vanhat kerrostalot ovat pääosin esteellisiä. Tämä yhtälö kertoo, että Suomessa on erittäin vähän edes kohtuullisen esteettömiä asuntoja. Esteellisiä asuntoja on jo riittävästi ja niistä esteettömistä on valtava pula. Esteettömien asuntojen kysyntä tuskin ainakaan vähenee tulevaisuudessa, kun yhä suurempi osa väestöstä on ikääntynyttä ja käyttää apuvälineitä.

Itse asiassa olemassa olevia normeja pitäisi tiukentaa niin ettei niitä jatkuvasti kierrettäisi, kuten maan tapa tuntuu olevan. Fiksusti toteutettuna esteettömyys ei ole keneltäkään pois, vaan hyödyksi monille: vammaisille, ikääntyneille, lapsiperheille ja näiden kaikkien ystäville ja sukulaisille.

Päätös on määräaikainen ja voimassa vuoteen 2015 asti. Varsin usein kokeilut ja määräaikaiset projektit muuttuvat vakituisiksi ja johtavat lisätoimenpiteisiin. Siksi tämäkin "kokeilu" on erittäin huolestuttava avaus kohti kansalaisten yhdenvertaisuuden heikentämistä.

 

Amu Urhonen

puheenjohtaja

Kalle Könkkölä

toiminnanjohtaja

Kynnys ry